Projecte de llei d’educació

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN

Exporecerca Jove 2020

L’Exporecerca Jove és una fira on joves de secundària i batxillerat d’arreu del món poden presentar els seus projectes d’investigació.