Concursos d’accés a càtedres

Amb motiu del nomenament de la Sra. Anna Simó com a Consellera d’Educació, des de la Presidència d’ACESC se li va enviar una carta tot recordant-li que des del curs 2009-10 no s’ha convocat cap concurs de mèrits per a l’accés als cossos de catedràtics i que fa dos anys ens vam adreçar al Síndic de Greuges per tal que instés el Departament a convocar un nou concurs d’accés a càtedres.

Com a resposta vam rebre un correu de la Sra. Dolors Collell, Directora General de Professorat, en el qual ens comunicava que “tal i com ja us vam contestar a través del Síndic de Greuges, la voluntat és fer una convocatòria pública d’accés als cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, d’arts plàstiques i disseny i d’escoles oficials d’idiomes tan bon punt acabem els processos d’estabilització i arribem al 8%, com a màxim, de persones que ocupen un lloc estructural amb vinculació temporal. Aquesta fita s’ha d’assolir abans del 31 de desembre de 2024 i per assolir-la estem fent convocatòries d’oposicions massives.

Un cop assolit l’objectiu convocarem l’accés a càtedres per poder ofertar el número màxim possible de llocs, ja que com bé sabeu, aquests no poden superar el 30% del total de funcionaris de cada cos d’origen, d’acord amb el repartiment territorial que correspongui.”

Per tant, el Departament s’ha compromès a convocar accessos a càtedres un cop finalitzin els processos d’estabilització del personal interí.

ACESC continuarà lluitant per recuperar els concursos d’accés al cos de catedràtics i us anirà informant sobre els avenços.

Los comentarios están cerrados.