Recurs contra els àmbits

La nova llei educativa, la LOMLOE, permet als centres agrupar les assignatures en àmbits de manera que el mateix docent ensenyi diferents matèries en un grup. En la legislació anterior (LOMCE) això es limitava a 1r d’ESO, per tal de facilitar el trànsit dels alumnes de primària a la secundària, però la LOMLOE ho ha estès de 1r a 3r d’ESO.

Per la seva banda, la Generalitat, a través dels decrets que regulen el currículums de l’ESO i del Batxillerat, ha ampliat l’aplicació dels  àmbits fins a 4t d’ESO –que és un curs de caràcter orientador- i al Batxillerat.

Així, el Departament deixa a criteri del centre que les matèries de 4t d’ESO i de Batxillerat no siguin impartides per professorat especialista, la qual cosa va en detriment de la professionalitat docent i de la qualitat de l’ensenyament.

Davant d’aquest despropòsit pedagògic, el sindicat Professors de Secundària (ASPEPC-SPS), amb el suport d’ACESC, ha anunciat davant la sala del Contenciós del TSJ de Catalunya recurs contra el DECRET 171/2022, de 20 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat i contra el DECRET 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica, per tal d’evitar la implantació dels àmbits a 4t d’ESO i a Batxillerat.

Los comentarios están cerrados.