Política de protecció de dades

D’acord amb l’entrada en vigor del Reglament General Europeu de Protecció de Dades el 25 de maig de 2018, hem de facilitar-li informació detallada sobre el tractament que ACESC realitza respecte de les seves dades personals. En compliment amb aquesta obligació, li facilitem la següent informació:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DEPARTAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES

L’informem que ACESC amb domicili carrer Pelai, 12 , 7è E Barcelona (Espanya), és l’entitat responsable del Tractament de les seves dades personals.

Vostè pot contactar amb nosaltres a través del correu: secretaria@acesc.net

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES PERSONALS?

Les dades que disposem ens les va proporcionar vostè en el moment d’afiliar-se.

QUINES DADES PERSONALS DE VOSTÈ TRACTEM?

ACESC tracta les següents dades personals de la seva titularitat:

(I) Dades identificatives: Nom, cognoms, NIF

(II) Dades de contacte: Adreça, telèfon, correu electrònic.

(III) Dades bancàries per al cobrament anual de quotes

PER QUIN MOTIU TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

ACESC tracta les seves dades personals per a enviar-li, per mitjans electrònics o en paper, informació i comunicacions.

PER A QUÈ PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS?

El tractament de les seves dades personals per a les finalitats de tractament anteriorment descrites (informació i comunicacions) està legitimat pel compliment de la relació entre vostè i ACESC en el moment d’afiliar-se.

QUINS SÓN ELS MEUS DRETS ?

Vostè pot exercir els seus drets reconeguts a la llei mitjançant un correu a: secretaria@acesc.net

DECISIONS AUTOMATITZADES

ACESC no adopta decisions que puguin afectar-li basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionats amb les finalitats de tractament anteriorment descrites es realitzen amb intervenció humana.

CESSIONS A TERCERS

ACESC podrà facilitar les seves dades personals a Administracions Públiques per a l’estricte compliment de les obligacions legals a les quals ACESC es troba subjecta per raó de la seva activitat.

En cap cas ACESC cedirà o transferirà les seves dades personals a altres entitats sense el seu consentiment previ.

DURANT QUANT TEMPS guardarem les seves dades?

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb ACESC i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, les seves dades només es tractaran a l’efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

QUINS SÓN ELS MEUS DRETS?

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, dirigint-se a secretaria@acesc.net

RECLAMACIONS

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets, pot presentar una reclamació davant ACESC, o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva adreça postal: C / Jorge Juan, nº 6, C.P. 28001, Madrid