La «Flipped Education» o el capgirament educatiu

La «Flipped Education» o el capgirament educatiu, article publicat per la Fundació Episteme

Si els centres educatius abandonen la seva funció i assumeixen altres tasques, què pot arribar a passar? Doncs que dintre d’un temps, quan hom s’adoni de la importància de formar persones cultes, els coneixements s’hauran d’aprendre fora de l’aula, encara que sigui pagant. Li correspondrà als pares i mares, com ja està passant, ensenyar el que no s’aprèn a l’escola. Tot plegat serà una vulneració del dret a la igualtat d’oportunitats, valor fonamental de l’ensenyament reglat. En els centres educatius es tindrà cura dels infants i dels joves per permetre la conciliació familiar i, per tal que no esdevingui una experiència feixuga, es posarà èmfasi en el joc, en la gamificació. Aleshores, els estudiants provinents de famílies benestant podran completar la seva formació gràcies a les activitats realitzades fora de l’escola. L’entorn familiar els proporcionarà el nivell cultural necessari per afrontar la vida adulta. En canvi, aquells que només tenen la possibilitat d’aprendre dins del sistema escolar, es quedaran  enrere. L’escletxa social consolida l’escletxa cultural i a la inversa.

Llegir l’article sencer

Los comentarios están cerrados.