EL SÍNDIC DE GREUGES I L’ACCÉS A CÀTEDRES

Durant anys, ACESC ha demanat reiteradament al Departament que convoqui el concurs de mèrits per a l’accés als cossos de catedràtics per tal de garantir el dret de promoció dels docents, fomentar la seva professionalitat, incentivar el seu treball i així millorar la qualitat de l’ensenyament públic.

Quan va prendre possessió l’actual Conseller, li vam tornar a demanar. En no rebre resposta i en expressar la seva manca de voluntat respecte aquesta qüestió en una reunió amb els sindicats, al mes de setembre vam presentar una reclamació al Síndic de Greuges.

Cal dir que aquesta institució ens ha atès molt bé i ens ha mantingut informats en tot moment de les gestions realitzades. El Síndic ha anat insistint per instar el Departament a convocar l’esmentat concurs de mèrits, però el Departament no donava resposta. Finalment, després de mesos sense contestar, ha fet arribar un informe en el qual afirma:

«L’objectiu del Departament és convocar l’accés al cos de catedràtics, tal i com es va manifestar a la mesa sectorial, quan finalitzi el procés d’estabilització que ara ens ocupa, per poder agrupar un nombre més gran de places per ser convocades per aquest procediment ja que, com diu la normativa, no pot superar el 30% del total de funcionaris de cada cos d’origen, d’acord amb el repartiment territorial que correspongui«.

Així mateix el Departament ha facilitat les dades del percentatge actual de catedràtics en relació a la plantilla per cossos que, evidentment, queden molt lluny del màxim del 30% establert per la legislació vigent:

Professorat d’Ensenyament Secundari: 3’6 %

Professorat d’Escoles Oficials d’Idiomes: 6’7 %

Professorat d’Escoles d’Arts: 5’8%

Per tant, tot i no quedar plenament satisfets amb la resposta, com a mínim el Departament ha expressat la seva voluntat de tornar a convocar l’accés al cos de catedràtics. 

Haurem de continuar insistint, potser fer intervenir altres institucions com el Parlament, per tal que el Departament doni compliment a aquest compromís en el termini més breu possible.

Los comentarios están cerrados.