CONSTITUÏDA LA CONFERÈNCIA D’ASSOCIACIONS PROFESSIONALS D’ENSENYAMENT SECUNDARI D’ÀMBIT ESTATAL

El dissabte 29 de març es va constituir a Madrid una Conferència d’Associacions Professionals d’àmbit estatal. La iniciativa va partir d’ANCABA (federació estatal d’associacions de catedràtics a la qual pertany ACESC). La Conferència vol ser un instrument per dialogar amb el Ministeri d’Educació en els temes professionals que són de competència estatal. Per exemple: especialitats docents, defensa del professorat especialista, accés a la funció pública docent, carrera professional, currículum bàsic i criteris d’avaluació, formació permanent… També serà un instrument per facilitar les relacions entre associacions i afavorir intercanvis, organitzar activitats conjuntes, etc. ANCABA va ser elegida associació coordinadora de la Conferència.

Les associacions que participen en la Conferència són:

ANCABA – ACESC
Plataforma Estatal de Asociaciones del Profesorado de Tecnología
Asociación de Profesores de Música
Asociación CULTURA CLÁSICA
Asociación de Profesores de Dibujo
Asociación de Profesores de Filosofía
Asociación del Profesorado de Historia y Geografía
Asociación de Profesores de Lengua y Literatura Española Gerardo Diego

 – FASPE
Sociedad Española de Estudios Clásicos
Asociación Española de Profesores e investigadores de Didáctica de las Ciencias Experimentales.
Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra

IMG-20190330-WA0005

Los comentarios están cerrados.