Increment salarial a la funció pública

Govern i sindicats han segellat un acord per incrementar el 2019 el salari dels treballadors i treballadores de la Generalitat en el marc de la primera reunió de l’any de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat (MEPAG).

En concret, s’aplicarà l’increment màxim del 2,75% autoritzat per llei.

Amb l’acord, els treballadors i treballadores de la Generalitat veuran incrementades les seves retribucions un 2,25% a partir d’aquest mateix mes de gener, mentre un altre 0,25% —corresponent a l’assoliment dels objectius del PIB— es percebrà, si procedeix, a partir de l’1 de juliol. D’altra banda, es preveu un altre increment del 0,25% addicional de la massa salarial, que està subjecte a negociació pel que fa a la seva aplicació.

La prioritat del Govern és fer efectiu l’increment de manera immediata i per tant que els treballadors i treballadores públics puguin començar a cobrar-les ja a la nòmina del gener.

Los comentarios están cerrados.