El Brexit i la Targeta Sanitària Europea

La sortida del Regne Unit de la Unió Europea (Brexit), efectiva a partir de l’1 de febrer, no afectarà en els propers mesos a l’assistència sanitària dels espanyols residents en aquest país i als turistes que hi viatgin. A partir d’ara comença un període de transició – l’anomenat «Acord de retirada”, pactat entre la UE i el Regne Unit- que conclourà el proper 31 de desembre. Durant aquest termini, els drets dels ciutadans europeus no nacionals d’aquest país no es veuran afectats.

La Targeta Sanitària Europea (TSE), dispositiu d’ús comú en la UE, l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa, forma part d’aquesta garantia. Això vol dir que qualsevol TSE -o un certificat provisional substitutori- d’un mutualista amb vigència més àmplia tindrà almenys validesa pel Regne Unit com a mínim fins al 31 de desembre de 2020.

En aquesta data, s’ha d’haver negociat un instrument que dibuixi el nou context de relacions entre la Unió Europea i el Regne Unit. Si no és així, es prorrogarà el període transitori. En qualsevol cas, es recomana que els mutualistes que viatjin al Regne Unit entorn de la data de conclusió del període transitori s’informin abans, bé en el ministeri d’Afers Exteriors, bé a la pàgina web de MUFACE, on es recolliran els passos que s’hagin donat en les negociacions i els acords adoptats.

Durant el període transitori, l’assistència sanitària a mutualistes residents nacionals espanyols en Regne Unit , com a qualssevol altres que resideixin en l’exterior per motius de servei amb els seus beneficiaris, es prestarà d’acord amb els termes del Concert d’Assistència Sanitària en l’Exterior (CASE) subscrit per 2020-2021. L’ús de la TSE o el certificat provisional substitutori coexisteix, en el cas de MUFACE, amb el sistema actual de reintegrament de despeses per l’assistència sanitària que rebin i abonin els mutualistes o els seus beneficiaris en els seus desplaçaments a l’exterior, inclosos els del Regne Unit. Aquest sistema de reemborsament previst en la legislació nacional, específica de MUFACE, no es veu afectat pel Brexit.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *